De vredesplaquette van J.C. Wienecke

De Zilver-Kamer is in het bezit van een plaquette met het opschrift PACIS FUNDAMENTUM IUS (Het recht is de basis voor vrede). Zij is gemodelleerd door de Nederlandse medailleur Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945). 

> Lees meer

Gelegenheidspenning Anton van Kempen (1893-1970)

In de penningencollectie van Stichting De Zilver-Kamer zit een unicum. Dit is de penning die aan Anton (Antonius Everdinus) van Kempen (1893-1970) bij zijn afscheid als directeur van de Koninklijke Nederlandse Fabrieken van Gouden en Zilveren Werken Van Kempen en Begeer in 1963 werd uitgereikt. 

> Lees meer

Medailleur en stempelsnijder Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945) en Zeist 

In september 2017 verscheen een monografie over de medailleur en stempelsnijder Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945), een uitgave van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten. Deze Nederlands belangrijkste medailleur, ontwerper en stempelsnijder uit de eerste helft van de 20e eeuw woonde van 1904 tot 1923 in Zeist. Wat zei de Zeister pers over zijn werk dat in die jaren verscheen? Wat heeft hij in Zeist aan herinnering achtergelaten?

> Lees meer

Zilveren buurtjes

In Zeist is het Gerodorp een bekende woonwijk. De naam verwijst naar de Gerofabriek die op nog geen kilometer afstand heeft gestaan. De 64 arbeiders woningen waren bestemd voor het personeel van Eerste Nederlandsche Fabriek van Nieuw-Zilverwerken voorheen onder de firma M.J. Gerritsen en Co (Gero-fabriek).

> Lees meer

De eregalerij op de Karpervijver

Vanaf 1903: Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken voorheen J.A.A. Gerritsen
Vanaf 1924: Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken Gerritsen en Van Kempen
Vanaf 1960: Koninklijke Nederlandse Fabrieken van Gouden en Zilveren Werken Van Kempen en Begeer

> Lees meer

Hermann Thierer (1882-1953), graveur

Uit Keulen arriveerde op 27 april 1914 de 32-jarige Hermann Thierer met zijn zes jaar jongere vrouw Katharina Thierer-Eschweiler. Hij ging in Zeist werken voor de Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken voorheen J.A.A. Gerritsen. Zijn functie op de fabriek was die van ‘artistiek leider 1e graveur-modelleur’, zoals deze werd aangeduid bij de viering van zijn 121/2 -jarig jubileum in 1926. Thierer werd op 20 februari 1882 in Stuttgart (Dl.) geboren.

> Lees meer

De Karpervijver in 1904

‘Rond 1870 dreef grootvader J.A.A. Gerritsen een juwelierswinkel in de Kalverstraat. En achter die juwelierszaak in die Amsterdamse straat had hij ook een kleine werkplaats met zilversmeden. Als er in de winkel niet zoveel te doen was dan liet hij die zilversmeden lepeltjes maken. Puur handwerk. Daar kwam allengs meer vraag naar. En toen kwam hij op het idee om daar een fabriekje voor op te zetten. Hij keek rond naar een stukje grond en dat vond hij aan het eind van de vorige eeuw aan de Karpervijver in Zeist.’

> Lees meer

Fietsenfabriek Wilhelmina aan Karpervijver

Zonder de debacle van fietsenfabriek Wilhelmina geen zilverindustrie in Zeist

> Lees meer

De erepenning van de fabriek

‘De inrichting voor de vervaardiging van Penningen, Medailles, Kruisen, Distinctives, Lauwerkransen enz., behoort tot de meest modernen op dit gebied.’ — Gids voor de Stichtsche Lustwarande Zeist (circa 1905)

> Lees meer

De erepenning van de fabriek - vervolg

Op de website van Stichting De Zilver-Kamer - www.zilverkamerzeist.nl - staat sinds 15 augustus 2018 het artikel ‘De erepenning van de Fabriek van Gouden, Zilveren en Diamanten Werken J.A.A. Gerritsen en haar opvolgers’.

> Lees meer

Exclusieve gemeentepenning uit 1958

Stichting De Zilver-Kamer ontving op 7 juli 2020 als schenking van de heer P. de Vries te Vriescheloo - van 1958 tot 1968 werkzaam als graveur bij Gerritsen & Van Kempen/Van Kempen & Begeer - eerst als staalgraveur en vanaf 1963 als chef-graveur - zes afdrukken van stempels van verschillend formaat uit de zilverfabriek aan de Karpervijver. Een van deze afdrukken is een op koper afgedrukte stempel van de gemeentepenning van Zeist van 1958. Aanleiding om iets over de geschiedenis van deze erepenning en de ontwikkeling van het gemeentelijke decoratiestelsel te vertellen.

> Lees meer

Herinneringslepeltje van G. van Wees & Weiss

Stichting De Zilver-Kamer heeft begin februari 2021 haar collectie kunnen uitbreiden met een verzilverd theelepeltje. Op zich niet een opzienbarend bericht. Het lepeltje vertelt echter een stuk Zeister geschiedenis over de textielgroothandel G. van Wees & Weiss van de Evangelische Broedergemeente te Zeist. Het is uitgegeven bij de opening van de nieuwe bedrijfsruimte van Van Wees & Weiss op 5 oktober 1959. Het is daarom opgenomen in de collectie categorie Memorabilia.

> Lees meer

Een waardevolle opdracht

‘Dat ik hier niet al te ongekleed voor U zit, is te danken aan de vriendelijkheid van mijn collega te Beverwijk, de heer Bruinsma, die mij zijn ambtsketen heeft willen lenen, en mij het gebruik daarvan heeft aangeboden, zolang de mijne nog niet zal zijn terechtgekomen.’
Burgemeester Mr. A.P. Korthals Altes, 26 augustus 1963.

> Lees meer

Ontwerp voor een inhuldigingsplaquette

Af en toe vraagt men zich af waarom een object of foto in de collectie van Stichting De Zilver-Kamer zit. Een relatie is niet direct te zien. Na onderzoek kan het resultaat heel verrassend zijn.

> Lees meer

Lauwerkrans gemaakt in Zeist

Op zaterdag 17 en zondag 18 april 1926 vond de derde Van Vlijmenrit plaats. De deelname was opgesteld voor automobilisten en motorrijwielen met of zonder zijspan. Een parcours door Noord-Brabant en Limburg. In totaal werd er circa 450 kilometer gereden, sommige gedeelten waren ‘ cross country’ en er moesten een aantal snelheidsproeven worden afgelegd.
Artikelen en foto’s over de tocht met op de laatste pagina’s de lauwerkrans die gemaakt is in Zeist bij Gerritsen en Van Kempen in 1925.

> Lees meer

Het Gerritsen & Van Kempen Mannenkoor

Twee groepsfoto’s en een verenigingsspeld nagelaten door Willem van Tellingen (1910-1998) vormden de aanleiding voor een zoektocht naar de geschiedenis van het kortstondig bestaan van het G.v.K. Mannenkoor uit het personeel van de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken Gerritsen & Van Kempen (1929-1937).

> Lees meer

Ans van Zeijst
Toos den Hartoog-Muijsert
Cor Stramrood-Aalten

Portretten van markante vrouwen op de zilverfabriek Gerritsen & Van Kempen.

Als men op de website Delpher in de gedigitaliseerde krantencollecties tot 1900 op ‘Vrouwendag’ zoekt, krijgt men meer dan 500 treffers. De vroegste vermelding is uit 1683. De eerste vermelding van Vrouwendag in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken - deze krant verscheen vanaf 1864 - is in 1871. Het woord heeft dan een andere betekenis dan tegenwoordig.

> Lees meer

Penningen vertellen geschiedenis

Penningen zijn kleine gedenktekens van metaal en meestal rond. Oorspronkelijk was een penning een zilveren geldstuk. Rond 1600 noemde men in Nederland een koperen munt penning. Tegenwoordig is er een groot verschil tussen de termen ‘munt’ en ‘penning’. Men kent allerlei soorten penningen, bijvoorbeeld historiepenningen, inhuldigingspenningen en familiepenningen.

> Lees meer

Zilveren vaas voor prinses Beatrix

Prinses Beatrix werd op 31 januari 1956 18 jaar. De Grondwet bepaalde sinds 1922: ‘De Koning is meerderjarig als zijn achttiende jaar vervuld is. Hetzelfde geldt voor den Prins van Oranje en van de dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, ingeval deze Regent worden.’

> Lees meer

De zonnebloemen van Toos Muijsert

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Geheel onverwacht kwam de oorlog niet. Ruim acht maanden daarvoor - op 28 augustus 1939 - had de regering de algemene mobilisatie afgekondigd. Dat was drie dagen voor de verjaardag van koningin Wilhelmina.

> Lees meer