Stichting De Zilver-Kamer

Oprichting en doelstelling

De Stichting Zilver-Kamer is in 2005 opgericht door de broers Johan Conrad (Joop) Steenbeek en Johannes Hendrik (Hans) Steenbeek met het doel actief de herinnering aan de zilverindustrie in Zeist levend te houden. Onder andere door:

  • Exposities
  • Lezingen
  • Verzamelen
  • Publiceren
De Zilver-Kamer in Zeist

1904-1985

Tussen 1904 en 1985 was de zilverindustrie belangrijk voor Zeist. Zowel op economisch, stedenbouwkundig als op maatschappelijk gebied. Decennia lang was ze - de door de familie Gerritsen opgerichte zilverfabrieken - de grootste werkgever in Zeist. Bekende fabrieksnamen zijn Gerritsen en Van Kempen, in 1960 voortgezet als Van Kempen en Begeer, Gero en Sola.

Van Kempen en Begeer en Gero zijn uit Zeist verdwenen. Sola heeft in haar overlevingsstrategie haar productie naar het buitenland verplaatst en heeft in het fabrieksgebouw aan de Van Reenenweg een succesvolle verkoophal geopend. 

Sinds 1942 zijn aan deze industriële loot de zilver- en medaillefabrieken van W. van Veluw bv aan de Woudenbergseweg toegevoegd.

Volkshuisvesting

Belangrijk voor de omgeving

Meerdere monumenten herinneren aan de verdwenen zilverindustrie.

  • Het voormalige kantoorgebouw van Gerritsen en Van Kempen (1931) aan de Karpervijver is aangewezen als rijksmonument. 
  • Het Gerodorp (1918-1920) - 64 dienstwoningen aan Alpaccalaan, Bergweg, Eikenlaan en Gerolaan - is gemeentelijk monument. 
  • In het Gerodorp vindt men een beeld - 1952, een bronzen vrouwenfiguur voorstellende de Griekse godin Persephone - van de Utrechtse beeldhouwer Pieter d’Hont, een jubileumgeschenk van het personeel aan de directie van Gero. 
  • Het fabrieksgebouw van Sola met de opvallende fabrieksschoorsteen is een landmark van Zeist.
Ontwerpers

Beroemde ontwerpers

De Zeister zilverfabrieken hadden befaamde ontwerpers in dienst zoals:

Gustav Beran
Gijs Bakker
Johannes Albertus Adolf Gerritsen
Johannes Albertus (Albert) Gerritsen
Toos den Hartoogh-Muysert
Chris Agterberg
A.D. (Andries) Copier
Johannes Wigboldus (Jan) Eisenloeffel
Chris J. van der Hoef
Ib Georg (Muk) Jensen
Georg F.H. Nilsson
Diederick Willem (Dick) Simonis
Hendrik Jacobs Valk
J.C. Wienecke

Collectie

Wisselende exposities

De Stichting Zilver-Kamer wil aan de verbondenheid met de Zeister zilverindustrie door middel van tentoonstellingen, lezingen en publicaties uitdrukking geven.

In de agenda staat aangegeven waar de tijdelijke exposities en lezingen worden gehouden.

Een gedeelte van de collectie is te bewonderen op de site onder Collectie.

Exposities in beeld

100 jaar Sola

Zeister zilver voor drie vorstinnen

expositie in Slot Zeist eind 2023
Gedicht

Gerodorp van Henjo Hekman

In het voorjaar van 2019 heeft Henjo Hekman het gedicht Gerodorp geschreven over de zilverindustrie en voor Stichting De ZilverKamer Zeist. Het gedicht is op 8 maart 2019 geschonken en onthuld door Henjo op Kasteel Kerckenbosch.

De tin-industrie in beeld

Productie tinnen voorwerpen

De zilverindustrie in beeld

Eerste tv-reclame

Op 2 januari 1967 was de eerste reclame op de Nederlandse tv te zien. Het tweede spotje kwam van de Gero in Zeist. De toen heel bekende bestekfabriek was er snel bij met een eenvoudig, maar mooi filmpje. Geniet met het vals klinkende STER deuntje en het eerste filmpje van de Nederlandse Dagbladen van een paar minuten nostalgie met een Zeister tintje.

De Van Kempen en Begeer fabriek

Zwart-wit film over het vak zilversmeden gemaakt in de Koninklijke van Kempen en Begeer fabriek.

Gerritsen & Van Kempen

Zilverindustrie op de Karpervijver, 1930-1934.

Bestek in Zeist

Ambacht en dienstverlening

Oud vakmanschap

Vervaardiging van de Gouden Veder

Tafeldekken met Sola bestek

De Sola fabriek in Zeist

Een rondleiding door directeur Bert Gerritsen.

Reclamefilmpjes voor Sola bestek

De uiterst trage opbouw laat uiteindelijk prachtig een tijdsbeeld zien. Even volhouden en dan genieten.

Reünie Van Kempen en Begeer november 2009