Stichting De Zilver-Kamer

Oprichting en doelstelling

De Stichting Zilver-Kamer is in 2005 opgericht door de broers Johan Conrad (Joop) Steenbeek en Johannes Hendrik (Hans) Steenbeek met het doel actief de herinnering aan de zilverindustrie in Zeist levend te houden. Onder andere door:

  • Exposities
  • Lezingen
  • Verzamelen
  • Publiceren

De Zilver-Kamer in Zeist

1904-1985

Tussen 1904 en 1985 was de zilverindustrie belangrijk voor Zeist. Zowel op economisch, stedenbouwkundig als op maatschappelijk gebied. Decennia lang was ze - de door de familie Gerritsen opgerichte zilverfabrieken - de grootste werkgever in Zeist. Bekende fabrieksnamen zijn Gerritsen en Van Kempen, in 1960 voortgezet als Van Kempen en Begeer, Gero en Sola.

Van Kempen en Begeer en Gero zijn uit Zeist verdwenen. Sola heeft in haar overlevingsstrategie haar productie naar het buitenland verplaatst en heeft in het fabrieksgebouw aan de Van Reenenweg een succesvolle verkoophal geopend. 

Sinds 1942 zijn aan deze industriële loot de zilver- en medaillefabrieken van W. van Veluw bv aan de Woudenbergseweg toegevoegd.

Volkshuisvesting

Belangrijk voor de omgeving

Meerdere monumenten herinneren aan de verdwenen zilverindustrie.

  • Het voormalige kantoorgebouw van Gerritsen en Van Kempen (1931) aan de Karpervijver is aangewezen als rijksmonument. 
  • Het Gerodorp (1918-1920) - 64 dienstwoningen aan Alpaccalaan, Bergweg, Eikenlaan en Gerolaan - is gemeentelijk monument. 
  • In het Gerodorp vindt men een beeld - 1952, een bronzen vrouwenfiguur voorstellende de Griekse godin Persephone - van de Utrechtse beeldhouwer Pieter d’Hont, een jubileumgeschenk van het personeel aan de directie van Gero. 
  • Het fabrieksgebouw van Sola met de opvallende fabrieksschoorsteen is een landmark van Zeist.

Tijdlijn

Onder de knop wordt grafisch weergegeven welke positie de verschillende families en merken, door de jaren heen, in de zilverindustrie van Zeist hebben ingenomen.

Zilverwandeling

Zilverwandeling over het Hof van de Nassaus en de Slotlaan in Zeist

Aan de hand van een oude kaart van Zeist van 1930 lopen we door een belangrijk deel van Zeist.

Gedicht

Gerodorp van Henjo Hekman

In het voorjaar van 2019 heeft Henjo Hekman het gedicht Gerodorp geschreven over de zilverindustrie en voor Stichting De Zilver-Kamer. Het gedicht is op 8 maart 2019 geschonken en onthuld door Henjo op Kasteel Kerckenbosch.

Ontwerpers

Beroemde ontwerpers

De Zeister zilverfabrieken hadden befaamde ontwerpers in dienst zoals:

Gustav Beran
Gijs Bakker
Johannes Albertus Adolf Gerritsen
Johannes Albertus (Albert) Gerritsen
Toos den Hartoogh-Muysert
Chris Agterberg
A.D. (Andries) Copier
Johannes Wigboldus (Jan) Eisenloeffel
Chris J. van der Hoef
Ib Georg (Muk) Jensen
Georg F.H. Nilsson
Diederick Willem (Dick) Simonis
Hendrik Jacobs Valk
J.C. Wienecke

Collectie

Wisselende exposities

De Stichting Zilver-Kamer wil aan de verbondenheid met de Zeister zilverindustrie door middel van tentoonstellingen, lezingen en publicaties uitdrukking geven.

In de agenda staat aangegeven waar de tijdelijke exposities en lezingen worden gehouden.

Een gedeelte van de collectie is te bewonderen op de site onder Collectie.

'Oud' nieuws

Mayflower II

Het bericht in de Nieuwe Zeister Courant van 13 maart 1957 over de schatkist gevuld door Gerritsen en Van Kempen met zilverwerk.

Jubileumgeschenk voor Koningin Wilhelmina voor haar 40-jarig jubileum

AmaloedinSani Perkasa Alamsjah (1877-1945) - sultan van Deli 1924-1945 - en zijn zoons Tengkoe Otteman, de kroonprins, en Tengkoe Amiroedin brachten volgens De Zeister Courant van 14 september 1938 een bezoek aan de zilverfabriek aan de Karpervijver in Zeist.

De plaquettedie de koningin heeft gekregen van de Sultan.

Uit de Zeister Post van 10 april 1920

Het is dus niet alleen van deze tijd en in de buurt van McDrive.

De tin-industrie in beeld

Productie tinnen voorwerpen

De zilverindustrie in beeld

Bestek in Zeist

Ambacht en dienstverlening

Oud vakmanschap

Tafeldekken met Sola bestek

Vervaardiging van de Gouden Veder

Reclamefilmpjes voor Sola bestek

De uiterst trage opbouw laat uiteindelijk prachtig een tijdsbeeld zien. Even volhouden en dan genieten.

De achterkant van het bestek

Gero 100 jaar, de glans van weleer

Fantastische producten van een deugdelijke kwaliteit, samenwerking met kunstenaars, pakkende advertenties en goed vormgegeven massaproductie die voor iedereen betaalbaar was deed ervoor zorgen dat de Gerofabriek wellicht een van de belangrijkste Nederlandse fabrikanten was van bestek en gebruiksvoorwerpen.

Gero, zilver voor het volk

Jubileumboek uit 2002, ter ere van de Gerofabriek die negentig jaar hiervoor, in 1912 werd opgericht.

pagina's 01-81 en 82-112