‘Het silver der kleijne luijden’

Van het productieproces van tin, interviews met tinnegieters, de geschiedenis van tin tot alle bedrijven die actief zijn geweest en nog steeds zijn (Kurz Edeltin) in Zeist.
Veel afbeeldingen die de kwaliteit, de onderlinge verschillen en het historisch beeld van de tinnegieterijen laten zien.

> Lees het boek

De mens onder de ambtsketen

Een biografische schets van Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken burgemeester van Zeist 1919-1934, gepresenteerd bij de start van de tentoonstelling ‘De mens onder de ambtsketen’.

> Lees het boek

Ans van Zeijst
Toos den Hartoog-Muijsert
Cor Stramrood-Aalten

Portretten van markante vrouwen op de zilverfabriek Gerritsen & Van Kempen.

Als men op de website Delpher in de gedigitaliseerde krantencollecties tot 1900 op ‘Vrouwendag’ zoekt, krijgt men meer dan 500 treffers. De vroegste vermelding is uit 1683. De eerste vermelding van Vrouwendag in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken - deze krant verscheen vanaf 1864 - is in 1871. Het woord heeft dan een andere betekenis dan tegenwoordig.

> Lees meer

De Karpervijver in 1904

‘Rond 1870 dreef grootvader J.A.A. Gerritsen een juwelierswinkel in de Kalverstraat. En achter die juwelierszaak in die Amsterdamse straat had hij ook een kleine werkplaats met zilversmeden. Als er in de winkel niet zoveel te doen was dan liet hij die zilversmeden lepeltjes maken. Puur handwerk. Daar kwam allengs meer vraag naar. En toen kwam hij op het idee om daar een fabriekje voor op te zetten. Hij keek rond naar een stukje grond en dat vond hij aan het eind van de vorige eeuw aan de Karpervijver in Zeist.’

> Lees meer

Penningen vertellen geschiedenis

Penningen zijn kleine gedenktekens van metaal en meestal rond. Oorspronkelijk was een penning een zilveren geldstuk. Rond 1600 noemde men in Nederland een koperen munt penning. Tegenwoordig is er een groot verschil tussen de termen ‘munt’ en ‘penning’. Men kent allerlei soorten penningen, bijvoorbeeld historiepenningen, inhuldigingspenningen en familiepenningen.

> Lees meer

Zilveren vaas voor prinses Beatrix

Prinses Beatrix werd op 31 januari 1956 18 jaar. De Grondwet bepaalde sinds 1922: ‘De Koning is meerderjarig als zijn achttiende jaar vervuld is. Hetzelfde geldt voor den Prins van Oranje en van de dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, ingeval deze Regent worden.’

> Lees meer

Het Gerritsen & Van Kempen Mannenkoor

Twee groepsfoto’s en een verenigingsspeld nagelaten door Willem van Tellingen (1910-1998) vormden de aanleiding voor een zoektocht naar de geschiedenis van het kortstondig bestaan van het G.v.K. Mannenkoor uit het personeel van de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken Gerritsen & Van Kempen (1929-1937).

> Lees meer

De vredesplaquette van J.C. Wienecke

De Zilver-Kamer is in het bezit van een plaquette met het opschrift PACIS FUNDAMENTUM IUS (Juiste basis voor vrede). Zij is gemodelleerd door de Nederlandse medailleur Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945). 

> Lees meer

Gelegenheidspenning Anton van Kempen (1893-1970)

In de penningencollectie van Stichting De Zilver-Kamer zit een unicum. Dit is de penning die aan Anton (Antonius Everdinus) van Kempen (1893-1970) bij zijn afscheid als directeur van de Koninklijke Nederlandse Fabrieken van Gouden en Zilveren Werken Van Kempen en Begeer in 1963 werd uitgereikt. 

> Lees meer

Medailleur en stempelsnijder Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945) en Zeist 

In september 2017 verscheen een monografie over de medailleur en stempelsnijder Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945), een uitgave van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten. Deze Nederlands belangrijkste medailleur, ontwerper en stempelsnijder uit de eerste helft van de 20e eeuw woonde van 1904 tot 1923 in Zeist. Wat zei de Zeister pers over zijn werk dat in die jaren verscheen? Wat heeft hij in Zeist aan herinnering achtergelaten?

> Lees meer

Hermann Thierer (1882-1953), graveur

Uit Keulen arriveerde op 27 april 1914 de 32-jarige Hermann Thierer met zijn zes jaar jongere vrouw Katharina Thierer-Eschweiler. Hij ging in Zeist werken voor de Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken voorheen J.A.A. Gerritsen. Zijn functie op de fabriek was die van ‘artistiek leider 1e graveur-modelleur’, zoals deze werd aangeduid bij de viering van zijn 121/2 -jarig jubileum in 1926. Thierer werd op 20 februari 1882 in Stuttgart (Dl.) geboren.

> Lees meer

Gestolen ambtsketen burgemeester Zeist glanst weer als vanouds

De kranten stonden er in 1963 vol van: de diefstal van de ambtsketen van de burgemeester van Zeist, Korthals Altes. Twee weken later werd de ambtsketen zwaar beschadigd terugbezorgd door de berouwvolle dader. Maar de gemeenteraad had net een dag eerder besloten 3.000 gulden uit te geven aan de nieuwe, huidige ambtsketen. Na een grondige restauratie ligt de oude ambtsketen er weer glanzend bij. www.ad.nl

https://www.ad.nl/utrecht/gestolen-ambtsketen-burgemeester-zeist-glanst-weer-als-vanouds~ac12d12b/

De ambtsketen van 1964, een magistraat waardig

‘De ambtsketen combineert rituelen en gewoonten, traditie en symbolische waarden en wordt (tegenwoordig) door zowel mannen als vrouwen gedragen: een “conversation piece par excellence”. De ambtsketen onderscheidt de burgemeester en geeft hem of haar meer waardigheid.’
Liesbeth den Besten, voormalig adviseur Werkgroep Ambtsketen, 2015.

> Lees meer

De gestolen burgemeestersketen

De burgemeesters dragen als teken van hun waardigheid bij bepaalde door de wet genoemde gelegenheden de ambtsketen met daaraan bevestigd de ambtspenning. Het dragen van onderscheidingstekens door gezagsdragers gaat terug tot in de oudheid. Door het tonen van bepaalde gezagssymbolen maakte men duidelijk welk ambt men bekleedde. Een van die symbolen is de keten. Een voorbeeld is de keten die de schutterskoning van de schuttersgilden droeg. Een traditie die nog in ere wordt gehouden door de schuttersverenigingen.

> Lees meer

Restauratie van de ambtsketen van de burgemeester van Zeist

‘Dat ik hier niet al te ongekleed voor U zit, is te danken aan de vriendelijkheid van mijn collega te Beverwijk, de heer Bruinsma, die mij zijn ambtsketen heeft willen lenen, en mij het gebruik daarvan heeft aangeboden, zolang de mijne nog niet zal zijn terechtgekomen.’
Burgemeester Mr. A.P. Korthals Altes, 26 augustus 1963.

> Lees meer

Buitenplaats - Hotel - Kasteel Kerckebosch

In de Zeister bossen aan de Arnhemse Bovenweg ligt een bijzondere buitenplaats: Kasteel Kerckebosch. De torens, raampartijen en opmerkelijke details stellen bezoekers voor een raadsel. Uit welke tijd dateert dit bouwwerk? Die geschiedenis is nu uitgezocht door Pierre Rhoen, oud-gemeentearchivaris van Zeist.

> Lees meer

Bos - buitenplaats - kasteelhotel, ’t Kerckebosch

’t Kerckebosch recommandeerde zich met: ‘Comfortabele kamers, uitstekende keuken, goede bediening en prachtige omgeving. Tennisbaan en gelegenheid tot paardrijden.’

> Lees meer

De erepenning van de fabriek

‘De inrichting voor de vervaardiging van Penningen, Medailles, Kruisen, Distinctives, Lauwerkransen enz., behoort tot de meest modernen op dit gebied.’ — Gids voor de Stichtsche Lustwarande Zeist (circa 1905)

> Lees meer

De Amsterdamse zilverfabriek Gerritsen

In het in 2016 verschenen boek ‘Amsterdam 1900’ van Anneke van Veen laat de auteur aan de hand van oude foto’s zien hoe Amsterdam rond 1900 in een dynamische stad veranderde. De industrie en de havens groeiden. Bij de research voor dit boek werden foto’s gevonden van onbekende of intussen vergeten fotografen.

> Lees meer

De Amsterdamse voorgeschiedenis

Op 11 december 1920 werd een deel van de zilverfabriek van de N.V. Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken voorheen J.A.A. Gerritsen aan de Karpervijver in Zeist door brand verwoest. Bij deze brand ging het bedrijfsarchief grotendeels verloren. Aangenomen mag worden dat het archief van de oprichter van de zilverfabriek, Jan Gerritsen, in Zeist bewaard werd en met de brand verloren ging. Voornamelijk aan de hand van krantenartikelen is geprobeerd de geschiedenis die loopt van 1866-1903 te beschrijven.

> Lees meer

Medewerkers gedurende 25 jaar

Op de zilverfabriek van de N.V. Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken voorheen J.A.A. Gerritsen aan de Karpervijver bestond sinds 1932 de traditie om bij een dienstjubileum van 25 jaar een bronzen naamplaatje aan te brengen en het bij een 50-jarig jubileum te vervangen door een gouden naamplaatje. Dit gebruik om een trouw personeelslid bij een jubileum te eren werd door Sola overgenomen - er bestond een familierelatie tussen de directies van beide bedrijven - en nog steeds wordt dit gedaan.

> Lees meer

Lauwerkrans gemaakt in Zeist

Op zaterdag 17 en zondag 18 april 1926 vond de derde Van Vlijmenrit plaats. De deelname was opgesteld voor automobilisten en motorrijwielen met of zonder zijspan. Een parcours door Noord-Brabant en Limburg. In totaal werd er circa 450 kilometer gereden, sommige gedeelten waren ‘ cross country’ en er moesten een aantal snelheidsproeven worden afgelegd.
Artikelen en foto’s over de tocht met op de laatste pagina’s de lauwerkrans die gemaakt is in Zeist bij Gerritsen en Van Kempen in 1925.

> Lees meer

Zilveren buurtjes

In Zeist is het Gerodorp een bekende woonwijk. De naam verwijst naar de Gerofabriek die op nog geen kilometer afstand heeft gestaan. De 64 arbeiders woningen waren bestemd voor het personeel van Eerste Nederlandsche Fabriek van Nieuw-Zilverwerken voorheen onder de firma M.J. Gerritsen en Co (Gero-fabriek).

> Lees meer

Koninklijke belangstelling

Koningin Juliana bracht op vrijdag 2 juni 1961 een werkbezoek aan de gemeente Zeist. Van 9.30 uur tot 17.30 uur verbleef zij binnen de gemeentegrenzen.

> Lees meer

De Gero-wandelsportvereniging  

Behalve dat de Stichting De Zilver-Kamer objecten wil verzamelen, beschrijven en exposeren, wil zij het leven van de medewerkers op en met elkaar in de zilverfabrieken vastleggen. De impact van de zilverindustrie op Zeist: Zeist als zilverstad. De sportverenigingen vierden hoogtij in de jaren vijftig.

> Lees meer

Ontwerp voor een inhuldigingsplaquette

Af en toe vraagt men zich af waarom een object of foto in de collectie van Stichting De Zilver-Kamer zit. Een relatie is niet direct te zien. Na onderzoek kan het resultaat heel verrassend zijn.

> Lees meer

Musicerende zilversmeden

De Gero-harmonie werd in 1926 opgericht en was een van de afdelingen van de ‘Vereeniging Het Geropersoneel’ (opgericht 1924), afgekort als HeGePe, de personeelsvereniging van de Gerofabriek te Zeist.

> Lees meer

Design bonbonnière uit Heilbronn

De collectie van Stichting De Zilver-Kamer werd op 25 april dit jaar verrijkt met de op de foto afgebeelde zwaar zilveren bonbonnière van Duits fabricaat maar gestempeld GERO en daarmee een bijzondere aanwinst voor De Stichting.

> Lees meer

Het jubileumbeeld in het Gerodorp

Er staat een beeldje van een fiere vrouw
In het plantsoen
Zij draagt een vaas, een urn, van Gero?
Ze is niet zo bloot als ik eerst dacht
En niet zo stijf - een knie vooruit,
Een kleed zorgvuldig gedrapeerd
Zoals een vrouw ooit draagt
Maar lieflijk en aanminnig, en wat braaf,
Zoals het Gero-dorp eens was.

> Lees meer

100% zuiver zilveren cassettes van Sola

Sinds april 2020 is Stichting De Zilver-Kamer in het bezit van een zuiver zilveren bestek bestaande uit zes tafelmessen, zes tafelvorken, zes tafellepels en zes dessertmessen, zes dessertvorken, zes dessertlepels, een sauslepel, een groentelepel, een aardappellepel en een soeplepel van het klassieke model Puntfilet.

> Lees meer

De zonnebloemen van Toos Muijsert

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Geheel onverwacht kwam de oorlog niet. Ruim acht maanden daarvoor - op 28 augustus 1939 - had de regering de algemene mobilisatie afgekondigd. Dat was drie dagen voor de verjaardag van koningin Wilhelmina.

> Lees meer