Kom dat zien!

Bestek met glans voor iedereen

Zeister zilver voor drie vorstinnen

Vanaf 7 november exposeert Stichting de Zilverkamer Zeist in de culturele vleugel van Slot Zeist een bijzondere tentoonstelling over het zilver dat door de zilverindustrie uit Zeist is gemaakt voor de vorstinnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Extra programma en samenwerking

Er is nogal wat georganiseerd rond de tentoonstelling. We laten in de Slotvleugel onder meer de Oranjebeker zien. Koningin Wilhelmina (1880-1962) vierde in1938 haar 40-jarig regeringsjubileum. In Slot Zeist was ter ere van haar de tentoonstelling ‘Oranje en Nederland’ te zien. Deze tentoonstelling bood aan Gerritsen & Van Kempen de gelegenheid haar bijzondere en waardevolle Beatrix-beker aan het publiek te tonen. Maar nu kunnen belangstellenden op de nabije en eenvoudig vanuit het Slot te bereiken locatie van Het Hernhutter Huis ook te weten komen hoe die beker ooit gemaakt is. Heel educatief en leuk om met kinderen naar toe te gaan. Dit educatieve gedeelte is ingericht door Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven.

Geïnteresseerden kunnen zich via de website van Slot Zeist ook inschrijven voor zogenaamde Zilverdagen. Dat is een zilverwandeling, een lunch/high-tea en een rondleiding door de zilverexpositie. Er vindt bovendien een reeks lezingen plaats (ook inschrijven via Slot Zeist) en tenslotte komen er dagen waarop mensen hun zilver op waarde kunnen laten schatten. 

Opzet van de expositie 

Er zijn vier ruimtes en eigenlijk vijf ruimtes, want in Het Hernhutter Huis is het maken van de Beatrixbeker (Oranjebeker) te zien. In de eerste ruimte van Slot Zeist laten we alles zien over Zeist, de drie Oranjevorstinnen en over de reden van de expositie. In het tweede vertrek tonen we de bruiklenen. Te veel om op te noemen. Veel van wat we in dit gedeelte tonen is niet vaak in het openbaar te zien. In de derde ruimte staan de vitrines met het zilverwerk van de ZilverKamer zelf maar ook een wand met de Oranje memorabilia van Oscar Meijer. Hiervoor is een speciale wand gemaakt. Het vierde vertrek bevindt zich op de zolder van de vleugel (in het Slottheater). Daar vertonen wij een film over Zeist in de 20’ en 30’er jaren, zilver de diverse technieken/werkzaamheden voor het maken van zilver en de vorstinnen.

Kijk voor informatie:
www.slotzeist.nl – www.hernhutters.nl – www.zilvermuseum.com – www.zilverkamerzeist.nl

Lees ook de Nieuwsbrief van Stichting de ZilverKamer met artikelen over de expositie.

Met regelmaat zullen er op de expositie leden van Stichting de ZilverKamer aanwezig zijn om toelichting te geven. Wij zien u graag op de expositie en op de zilverdagen.

Vriendenverzoek

Stichting De ZilverKamer Zeist zoekt vrienden

Wie wil de stichting steunen

Lees hier het verzoek.
Agenda

DE MOEITE WAARD

Podcast: In het Rijksmuseum19eeeuw: Kunst van het zilver en meer, veel meer.
In de podcast vertellen conservatoren, experts en kunstenaars bijzondere verhalen over zilveren kunstwerken en hun makers. Hoe meer je weet, hoe meer je ziet! 

Vol glitter en glas —  A december to remember...

Bekijk en lees hier de Nieuwsbrief van Zilvermuseum Schoonhoven.

Rijksmuseum

Het Rijksmuseum Amsterdam heeft een grote zilvercollectie met topstukken uit vijf eeuwen Nederlands en buitenlands zilver.

Sieraden van Utrecht

Nieuwsbrief: Berichten, publicaties, exposities etc.

Rijksmuseum Twenthe

De Zilverschatkamer —  Het zilver in langdurig bruikleen van de Martens Mulder Stichting vormt een bijzondere deelcollectie. Van drinkbekers, tot zoutvaten, theepotten en tabaksdoosjes, een veelheid aan meesterwerken uit de Nederlandse zilversmeedkunst.

Museum Bredius

Museum Bredius Den Haag  — Een klein museum in een oud pand waar de privécollectie van Abraham Bredius te bewonderen is o.a. zilver.

Fries Museum

Het Fries Museum —  Een greep uit de collectie, het Popta-zilver

Zilvermuseum Doesburg

Zilvermuseum Doesburg heeft een i nternationale collectie zilveren mosterdpotjes, cruet sets en bijbehorende objecten in Victoriaanse stijl en uit belangrijke kunststromingen als de Jugendstil.

Museum Dokkum

In de Dokkumzaal wordt ook het Dokkumer zilver tentoongesteld. Dit zilver bestaat uit bekers, theeketels en lepeltjes. Al het zilver is gemaakt door Dokkumer zilversmeden.

Zilvertriënnale 2023

Expo voor hedendaags design — DIVA presenteert de Zilvertriënnale: dé belangrijkste internationale competitie voor zilversmeden. Deze driejaarlijkse wedstrijd wordt georganiseerd door het Duitse Gesellschaft für Goldschmiedekunst en het Deutsches Goldschmiedehaus Hanau. Het toont het beste dat hedendaags zilver te bieden heeft.

Luther & het Avondmaal

Vanaf 19 oktober is in het Luther Museum Amsterdam de tentoonstelling Luther & het Avondmaal te zien. Het avondmaal speelt een belangrijke rol bij lutheranen. Dit belang is terug te zien aan de zorg die besteed werd aan het avondmaal gerei. Belangrijke zilversmeden als Schiotling, Warenberg en Dom van der Laan vervaardigden indrukkende ensembles waarvan een deel verguld.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Stichting De ZilverKamer Zeist is te vinden onder de kop Nieuwsbrief.

Aanmelding kan eenvoudig door op de knop bovenaan de pagina te klikken. Of stuur een e-mail naar info@zilverkamerzeist.nl met uw naam en e-mailadres als u de nieuwsbrief wilt ontvangen.