Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Zilver-Kamer, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.
Bijzondere gebeurtenissen daargelaten verschijnt de nieuwsbrief eens per kwartaal.
JA,
stuur mij de nieuwsbrief
per mail
NIEUWSBRIEF | februari 2018

Veel nieuwe zaken

De afgelopen maanden hebben we de beschikking gekregen over veel ‘nieuwe’ voorwerpen, maar ook op de site - www.zilverkamerzeist.nl - zijn veel aanvullingen geplaatst. En … we zijn in het bezit gekomen van een dressoir met daarin speciale laden voor de bestekcassette, Gero Nordique. Sommige zaken gekregen, andere zaken verworven op veilingen en nalatenschappen. We kunnen het niet genoeg benadrukken: Stichting De Zilver-Kamer is blij met de giften en de gelden van subsidiegevers. Sinds deze week hebben wij de ‘eerste’ officiСle donateur. Ook daar zijn we trots op.

Verlenging expositie

Vanwege de vele bezoeken en enthousiaste reacties van de bezoekers van hotel restaurant Oud London is besloten de expositie daar te laten staan tot half april van dit jaar. Iedereen is welkom om de expositie in de lounge te bekijken. Overigens kunt u daar ook even een krantje lezen en een heerlijke versnapering nuttigen.
Heeft u vragen of opmerkingen over de expositie, aarzel dan niet om een bericht te sturen naar: info@zilverkamerzeist.nl

In de linker vitrine is hotelzilver te zien. Dit onderdeel van de collectie hebben we in bruikleen gekregen van de Stichting Familiearchief Ruys/Figi.

Hotelzilver is een zilverkleurige legering van koper, zink en nikkel. Andere ingeburgerde namen voor hotelzilver zijn: nieuwzilver en alpaca. Een economisch voordeel voor horecabedrijven is dat het poetsen van het bestek veel minder tijd kost dan het poetsen van verzilverd of zilver materiaal, terwijl de gasten toch de indruk hebben dat ze met een zilveren bestek dineren. Het materiaal wordt vooral toegepast omdat het geschikt is voor de vaatwasser en het op zilver gelijkend fraaie uiterlijk. Het hele verhaal is te lezen in de eerste vitrine in Oud London en op de site onder het kopje www.zilverkamerzeist.nl/zilver.

De website

Wat zijn de belangrijkste aanvullingen op de website: www.zilverkamerzeist.nl?

Links op pagina Historie staan drie verhalen over de Zeister zilverindustrie:

 • De vredesplaquette van J.C. Wienecke, een van de ontwerpers van Gerritsen & Van Kempen. Hij is vooral bekend geworden van de vele penningen die hij heeft gemaakt/ontworpen. Stichting De Zilver- Kamer heeft meerdere plaquettes en penningen door hem ontworpen in haar bezit. Tijdens de volgende expositie zal daar zeker aandacht aan worden besteed. Op de site van het Centraal Museum Utrecht staan 84 penningen van Wienecke. Deze zijn op de site va het Centraal Museum te bekijken: https://goo.gl/ypfks1 
 • Gelegenheidspenning Anton van Kempen (1893-1970). In de penningencollectie van Stichting De Zilver-Kamer zit een unicum. Dit is de penning die aan Anton (Antonius Everdinus) van Kempen (1893- 1970) bij zijn afscheid als directeur van de Koninklijke Nederlandse Fabrieken van Gouden en Zilveren Werken Van Kempen en Begeer in 1963 werd uitgereikt door de maker, de heer Gerarardus H.E. van de de Peppel, chef graveur bij Van Kempen en Begeer. 
 • Medailleur en stempelsnijder Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945) en Zeist. In september 2017 verscheen een monografie over de medailleur en stempelsnijder Johannes Cornelis Wienecke (1872- 1945), een uitgave van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten. Deze Nederlands belangrijkste medailleur, ontwerper en stempelsnijder uit de eerste helft van de 20e eeuw woonde van 1904 tot 1923 Zeist. Wat zei de Zeister pers over zijn werk dat in die jaren verscheen? Wat heeft hij in Zeist aan herinnering achtergelaten? 

Rechts op pagina Historie staan vijf filmpjes die inzicht geven over de Zeister zilverindustrie:

 • Bestek in Zeist - Over de bestekfabrieken in Zeist, 1950.
 • Ambacht en dienstverlening, begin 20e eeuw, de Karpervijver en omgeving.
 • Oud vakmanschap, de liefde voor het vakmanschap van edelsmid, 1941.
 • Tafeldekken met Sola bestek.
 • Vervaardiging van de Gouden Veder, voor het huwelijk van Prinses Juliana, 1937.

Rechts op pagina Zilver staan zestien filmpjes die verschillende bestekmodellen tonen van:

 • Sola, 11 filmpjes waarin meerdere modellen worden getoond.
 • Gero, 5 filmpjes met meerdere modellen.

Onderin op pagina Vrienden staan twee ‘nieuwe’ sponsoren:

 • Stimuleringsfonds Rabobank Rijn en Heuvelrug, het Rabo Stimuleringsfonds steunt grootschalige,langlopende projecten die de regio versterken.
 • Kasteel-Museum Sypesteyn, landgoed met tuin en park, Loosdrecht.

Bijzondere aanwinsten

Er zijn veel bijzondere zilveren, verzilverde en alpacca voorwerpen gemaakt, maar er zijn ook diverse voorwerpen gemaakt om die erin op te bergen, te bewaren. Dozen en cassettes zijn daarvan de meest bekend voorbeelden. Maar er is meer!

Sinds enkele weken zijn we in het bezit van een fraai dressoir, dat onderdeel was van een eetkamerameublement van een jong echtpaar (1941) dat in Bosch en Duin woonde. Het dressoir, dat uit drie delen bestaat, heeft in het midden een schap met laden voor het opbergen van het Gerobestek model Nordique, model 56, ontwerp Georg Nilsson 1939/1958, afgeleid Art Deco style.

Op dit moment zijn we het dressoir aan het restaureren en dan voelt u de vraag of het verzoek al aankomen: wie kan ons helpen aan vulling voor de laden? Stichting De Zilver-Kamer is op zoek naar het Gerobestek, Nordique model 56. Stuur gerust een e-mail naar: info@zilverkamerzeist.nl

De afgelopen tijd hebben we erg veel aankomsten gekregen en weten te verwerven in de originele dozen. Dit maakt de aanwinsten ‘extra’ bijzonder. In de dozen staat vrijwel altijd het stempel van de zilverfabriek. Aan de dozen is vaak aan de buiten- en binnenkant veel zorg besteed. Van houten tot kartonnen dozen, vaak bekleed met stof (linnen) of bedrukt papier/karton (gemarmerd of een motief van een slangenhuid) en de binnenkant is bekleed met moiré zijde, linnen of zelfs fijn leer.

Bij de aanwinsten zitten een paar prachtig bedrukte doosjes met koffielepeltjes. Deze doosjes geven een goed beeld van de stijl van die tijd. Men kan zelfs zeggen dat de doosjes op zich al een collectersitem zijn.

Van Veluw

In januari heeft Stichting De Zilver-Kamer een bezoek gebracht aan Van Veluw en Koninklijke Begeer, Woudenbergseweg, Zeist. Van Veluw is opgezet in 1942 door een oud-medewerker van de Gero, speciaal voor het vervaardigen van eretekens, insignes, sportmedailles, penningen, etc. Koninklijke Begeer bestaat sinds 17 en is specialist in standaard en ‘op maat’ gemaakte relatie- en personeelsgeschenken. In 1858 werd het predicaat ‘Koninklijk’ verleend, dat heden ten dage nog steeds geldt. Sinds 2007 is Koninklijke Begeer gevestig in Zeist.

We waren er op bezoek om de ‘oude’ persen van penningen te bekijken en te fotograferen. Zeer indrukwekkend waren de beide oude persen. Het oude ambacht spatte er vanaf. De er naast staande nieuwe pers werkt stiller sneller en nauwkeuriger. Maar de charme van het ‘oude handwerk’ is wel een stuk minder geworden.

Hierbij enkele foto’s om u een indruk te geven van de brute kracht van de persen. En een foto van een van de laden vol met matrijzen voor het maken van penningen.

Om het allemaal mogelijk te maken

Stichting De Zilver-Kamer heeft middelen nodig om haar collectie in stand te houden en uit te breiden. Heeft u interesse om te helpen onze initiatieven te verwezenlijken stuur dan een mailtje en laat ons contact met u opnemen.

Schenkingen

U kunt gebruik maken van de jaarlijkse donatie van € 15. Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL34 RABO 0309 9885 51 van De Stichting De Zilver-Kamer. Door het versturen van de volgende e-mail krijgt u hiermee automatisch de nieuwsbrief en zult op de hoogte worden gebracht van de activiteiten en aanwinsten van de stichting.

U kunt een schenking doen in geld of in de vorm van zilveren of verzilverde voorwerpen. De Zilver-Kamer is een Anbi-instelling, u kunt gebruikmaken van de desbetreffende regeling. Zie daarvoor de tab Contact. Documentatie van en over de zilverindustrie in Zeist is welkom.

Voor schenkingen in welke vorm dan ook kunt u contact opnemen met Stichting De Zilver-Kamer: info@zilverkamerzeist.nl