Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Zilver-Kamer, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.
Bijzondere gebeurtenissen daargelaten verschijnt de nieuwsbrief eens per kwartaal.
JA,
stuur mij de nieuwsbrief
per mail
NIEUWSBRIEF | mei 2018

De AVG en deze Nieuwsbrief

Graag willen wij u op de hoogte blijven houden van de activiteiten van Stichting De Zilver-Kamer, echter de nieuwe wetgeving vraagt om de volgende maatregel. Wij dienen iedereen erop te wijzen dat zij het recht hebben om zich af te melden voor deze Nieuwsbrief. Bij het afmelden verdwijnen ook de gegevens van de persoon uit ons bestand. In het bestand staan nu alleen de voor- en achternaam plus het e-mailadres. Over meer persoonsgegevens beschikken wij niet. Bij het niet afmelden gaan wij er vanuit dat u toestemming geeft voor het u toezenden van onze Nieuwsbrief. Wij zullen de gegevens alleen maar gebruiken voor het verzenden van de Nieuwsbrief en zaken die daarmee samengaan vanuit Stichting De Zilver-Kamer, zoals uitnodigingen voor speciale gelegenheden.

Expositie in het Diakonessenhuis

Na een lange en fijne periode in Oud London staan onze drie vitrines met een vrijwel geheel nieuwe vulling in de centrale hal van het Diakonessenhuis in Zeist. Op professionele wijze en met veel enthousiasme van de verhuizers heeft Van Beek Verhuizingen Zeist de vitrines opgehaald in Oud London en geplaatst in de centrale hal van het Diakonessenhuis.

Vanaf eind oktober tot 15 mei heeft de expositie in Oud London gestaan. Zelf dachten wij aan drie maanden, echter op verzoek van de directie van Oud London is de expositie blijven staan tot medio mei. Wij zijn Oud London dan ook veel dank verschuldigd voor de prettige samenwerking.

Hierboven de ondertekening van het contract tussen Diakonessenhuis en Stichting De Zilver-Kamer. Fleur Beringen namens het Diakonessenhuis en Rudi Boekhoven namens De Zilver-Kamer.

Al tijdens de opbouw in het Diakonessenhuis kregen we veel leuke en informatieve reacties van de bezoekers. Er waren zoveel vragen dat een van ons al zijn tijd nodig had om ze te beantwoorden. Dit is ook de reden dat voor het eerst de tijdlijn met de geschiedenis van de drie zilverbedrijven uit Zeist tentoongesteld wordt bij de drie vitrines.

In de linker vitrine is een deel van de nieuw verworven collectie hotelzilver te zien. In de middelste vitrine worden enkele unica tentoongesteld, penningen geslagen in Zeist, Zeister tin gemaakt door Sola en Gero, plus een collectie oude - sommige fraai vormgegeven -etuidozen. De rechter vitrine laat veel hoogstandjes zien van de Zeister zilverfabrieken. Speciale aandacht voor de twee dozen met het manicureset en kapstel.

Heeft u vragen of opmerkingen over de expositie, aarzel dan niet om een bericht te sturen naar: info@zilverkamerzeist.nl Het verhaal over hotelzilver is te lezen in de linker vitrine en op de site onder het kopje www.zilverkamerzeist.nl/zilver.html 

Expositie in het gemeentehuis Zeist

De gemeente Zeist beschikt over twee ambtsketens, waarvan een in de vergetelheid was geraakt.Niet zonder reden overigens, de ‘oude’ keten was namelijk gestolen en beschadigd weer teruggevonden. De Zilver-Kamer is door de gemeente in de gelegenheid gesteld om de ‘oude’ ambtsketen uit 1853 te restaureren. Dit heeft ze uit laten voeren door Sander Brandsen vanJuwelier goudsmid Jumelle. De delen die zijn vervangen zijn gegoten in perspex om ze niet verloren te laten gaan en zichtbaar te houden voor de bezoekers. Hoe dat allemaal is gegaan is te lezen indrie artikelen die geschreven zijn over de gebeurtenis, het restaureren en de aanschaf van de huidige ambtsketen. Allemaal te lezen op de site: www.zilverkamerzeist.nl/publicaties.html

Na de restauratie ontving De Zilver-Kamer de gerestaureerde keten en de twee bijbehorende penningen samen met een zeer fraaie zilveren schaal uit 1850 in bruikleen. De Zilver-Kamer heeft direct gebruik gemaakt van de bruikleengeving door tot eind juni de ambtsketen en de penningen, samen met nog meer waardevolle en bijzondere penningen van de gemeente Zeist tentoon te stellen in het gemeentehuis.

De toespraken van voorzitter Boekhoven van Stichting De Zilver-Kamer en burgemeester Janssen, de ondertekening van de bruikleenovereenkomst, de zeer geïnteresseerde dames Benschop en Duyndam (weduwe van de maker van de huidige ambtsketen) en dhr. V.d. Berg (schenker van het horloge van zijn vader, het zakhorloge van zijn opa en twee verzilverde couverts zijnde jubileumgeschenken van de Gero). Dit initiatief van De Zilver-Kamer heeft veel aandacht van de pers getrokken. Niet alleen artikelen maar ook enkele filmpjes over deze gebeurtenis zijn er gemaakt. 

Expositie ‘Slotakkoord’

Op uitnodiging van Dick Bouma - 36 jaar werkzaam geweest voor de gemeente als inrichter van tentoonstellingen in Slot Zeist - neemt De Zilver-Kamer deel aan zijn afscheidstentoonstelling in de maand juni. Vanuit De Zilver-Kamer zijn er onder andere te zien een van de recentelijk verworven verzilverde bestekcassettes en veel ‘grote’ zilveren voorwerpen.

De website

Wat zijn de belangrijkste aanvullingen op de website: www.zilverkamerzeist.nl?

Er is een nieuw kopje toegevoegd Publicaties. Hieronder zijn alle artikelen te vinden gepubliceerd door De Zilver-Kamer. Momenteel staan hier zeven artikelen, waaronder drie artikelen die betrekking hebben op de Zeister ambtsketens.

Rechts op pagina Historie is een nieuwe film geplaatst plus de brochure ‘Gero 100 jaar, de glans van weleer’.

Onderin op pagina Vrienden staan twee ‘nieuwe’ sponsoren

  • Juwelier goudsmid Jumelle, een ambachtelijk toonaangevende goudsmederij en juwelier uit Bunnik.
  • Van Veluw, sinds 1942 ontwerper en producent van onderscheidingen, eretekens, insignes, sportmedailles, penningen, carnavalskettingen, badges, wings, etc.

Om het allemaal mogelijk te maken

Stichting De Zilver-Kamer heeft middelen nodig om haar collectie in stand te houden en uit te breiden. Heeft u interesse om te helpen onze initiatieven te verwezenlijken stuur dan een mailtje en laat ons contact met u opnemen.

Schenkingen

U kunt gebruik maken van de jaarlijkse donatie van € 15. Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekening NL34 RABO 0309 9885 51 van De Stichting De Zilver-Kamer. Door het versturen van de volgende e-mail krijgt u hiermee automatisch de nieuwsbrief en zult op de hoogte worden gebracht van de activiteiten en aanwinsten van de stichting.

U kunt een schenking doen in geld of in de vorm van zilveren of verzilverde voorwerpen. De Zilver-Kamer is een Anbi-instelling, u kunt gebruikmaken van de desbetreffende regeling. Zie daarvoor de tab Contact. Documentatie van en over de zilverindustrie in Zeist is welkom.

Voor schenkingen in welke vorm dan ook kunt u contact opnemen met Stichting De Zilver-Kamer: info@zilverkamerzeist.nl