Stichting De Zilver-Kamer

Oprichting en doelstelling

De Stichting Zilver-Kamer is in 2005 opgericht door de broers Johan Conrad (Joop) Steenbeek en Johannes Hendrik (Hans) Steenbeek met het doel actief de herinnering aan de zilverindustrie in Zeist levend te houden. Onder andere door:

 • Exposities
 • Lezingen
 • Verzamelen
 • Publiceren

De Zilver-Kamer in Zeist

1904-1985

Tussen 1904 en 1985 was de zilverindustrie belangrijk voor Zeist. Zowel op economisch, stedenbouwkundig als op maatschappelijk gebied. Decennia lang was ze - de door de familie Gerritsen opgerichte zilverfabrieken - de grootste werkgever in Zeist. Bekende fabrieksnamen zijn Gerritsen en Van Kempen, in 1960 voortgezet als Van Kempen en Begeer, Gero en Sola.

Van Kempen en Begeer en Gero zijn uit Zeist verdwenen. Sola heeft in haar overlevingsstrategie haar productie naar het buitenland verplaatst en heeft in het fabrieksgebouw aan de Van Reenenweg een succesvolle verkoophal geopend. 

Sinds 1942 zijn aan deze industriële loot de zilver- en medaillefabrieken van W. van Veluw bv aan de Woudenbergseweg toegevoegd.

Publicaties

Artikelen die te maken hebben met de geschiedenis van de zilverindustrie in Zeist.

 • De geschiedenis van de zilverindustrie in Zeist
 • Bijzonder objecten
 • Ontwerpers
 • Zorg voor arbeiders

De vredesplaquette van J.C. Wienecke

De Zilver-Kamer is in het bezit van een plaquette met het opschrift PACIS FUNDAMENTUM IUS (Juiste basis voor vrede). Zij is gemodelleerd door de Nederlandse medailleur Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945). 

> Lees meer

Gelegenheidspenning Anton van Kempen (1893-1970)

In de penningencollectie van Stichting De Zilver-Kamer zit een unicum. Dit is de penning die aan Anton (Antonius Everdinus) van Kempen (1893-1970) bij zijn afscheid als directeur van de Koninklijke Nederlandse Fabrieken van Gouden en Zilveren Werken Van Kempen en Begeer in 1963 werd uitgereikt. 

> Lees meer

Medailleur en stempelsnijder Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945) en Zeist 

In september 2017 verscheen een monografie over de medailleur en stempelsnijder Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945), een uitgave van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten. Deze Nederlands belangrijkste medailleur, ontwerper en stempelsnijder uit de eerste helft van de 20e eeuw woonde van 1904 tot 1923 in Zeist. Wat zei de Zeister pers over zijn werk dat in die jaren verscheen? Wat heeft hij in Zeist aan herinnering achtergelaten?

> Lees meer

Volkshuisvesting

Belangrijk voor de omgeving

Meerdere monumenten herinneren aan de verdwenen zilverindustrie.

 • Het voormalige kantoorgebouw van Gerritsen en Van Kempen (1931) aan de Karpervijver is aangewezen als rijksmonument. 
 • Het Gerodorp (1918-1920) - 64 dienstwoningen aan Alpaccalaan, Bergweg, Eikenlaan en Gerolaan - is gemeentelijk monument. 
 • In het Gerodorp vindt men een beeld - 1952, een bronzen vrouwenfiguur voorstellende de Griekse godin Persephone - van de Utrechtse beeldhouwer Pieter d’Hont, een jubileumgeschenk van het personeel aan de directie van Gero. 
 • Het fabrieksgebouw van Sola met de opvallende fabrieksschoorsteen is een landmark van Zeist.

Tijdlijn

Onder de knop wordt grafisch weergegeven welke positie de verschillende families en merken, door de jaren heen, in de zilverindustrie van Zeist hebben ingenomen.

Ontwerpers

Beroemde ontwerpers

De Zeister zilverfabrieken hadden befaamde ontwerpers in dienst zoals:

Gustav Beran
Gijs Bakker
Johannes Albertus Adolf Gerritsen
Johannes Albertus (Albert) Gerritsen
Toos den Hartoogh-Muysert
A.E. (Anton) van Kempen
Marinus Kutterink
George Henri Lantman
Chris Agterberg
A.D. (Andries) Copier
Johannes Wigboldus (Jan) Eisenloeffel
Chris J. van der Hoef
Ib Georg (Muk) Jensen
Georg F.H. Nilsson
Diederick Willem (Dick) Simonis
Hendrik Jacobs Valk
J.C. Wienecke

Collectie

Wisselende exposities

De Stichting Zilver-Kamer wil aan de verbondenheid met de Zeister zilverindustrie door middel van tentoonstellingen, lezingen en publicaties uitdrukking geven.

In de agenda staat aangegeven waar de tijdelijke exposities en lezingen worden gehouden.

Een gedeelte van de collectie is te bewonderen op de site onder Collectie.

De zilverindustrie in beelden

Bestek in Zeist

Ambacht en dienstverlening

Oud vakmanschap

Tafeldekken met Sola bestek

Vervaardiging van de Gouden Veder