De brochures van Sola zijn beschikbaar gesteld door de heer H. (Hans) Verhoeven - Arnhem